Hjem

 

 

Liv i Bevægelse - Liv i Fordybelse

 

 

Velkommen til Liv i Bevægelse og Dancing Landscapes.

Jeg tilbyder kurser, workshops og individuel terapi.

 

 

Kurser:

Hensigten med mine kurser er gennem en kombination og sammensmeltning af dans, bevægelse og meditation at støtte den personlige og åndelige udvikling med det sigte, at bygge bro mellem krop, sind og ånd. Det betyder at vi både arbejder med den ydre (fysiske krop) og energetisk med de indre planer (den højere bevidsthed).

 

Krop- og Sjælsterapi

 

Intentionen med krop- og sjælsterapi er ligeledes at støtte den personlige og åndelige udviklig.

 

Herigennem er der bl.a. mulighed for:

 

At komme i kontakt med sin indre visdom,

At forvandle tankemønstre og emotioner

At opnå større livsglæde og øget bevægelsesfrihed.

At opnå indre ro og klarhed

At få kontakt til sin livskraft og udvikle sine potentialer

At udvikle nærvær og medfølelse for sine medmennesker

 

 

 

 

Velkommen